سوابق علمی دکتر مهدی دهقانی:

تحصیلات:

اخذ مدرک دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
اخذ بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب و ستون فقرات از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تقدیرنامه ها:

دانشجوی نمونه کشور ” سال 1383

برگزیده کشوری جشنواره جوان خوارزمی ” سال 1383

برگزیده جشنواره علوم پزشکی رازی ” سال 1384

 

دکتر دهقانی در کلینیک نوروتراپی بیمارستان پیامبران اقدام به تنظیم عملکرد مغز به کمک روشهای جدید نوروتراپی می نمایند. برخی از این روشها عبارتند از:

نوروفیدبک
– QEEG (نقشه برداری مغزی)
– tDCS (تحریک الکتریکی ترانس کرانیال)
– بازتوانی شناختی