نوروپلاستیسیتی چیست؟

اگر به تجربیات و نظرات بسیاری از دانشمندان دقت کنید متوجه می شوید که مغز بعد از سپری شدن دوران کودکی دیگر شرایط رشد سلولی ندارد. اما نوروپلاستیسیتی به انعطاف پذیری مغز اشاره دارد. شما چه فکر می کنید؟ آیا مغز با گذر زمان از رشد می ایستد و یا شرایط برای بارور سازی آن […]