عوارض نوروتراپی چیست؟【دکتر دهقانی پاسخ می دهد!】

عوارض نوروتراپی

نوروتراپی نیز همانند همه روش های درمانی ممکن است این سوال را برای بیماران به وجود بیاورد که آیا این روش درمانی نیز عوارضی دارد؟ در این مقاله پاسخ این پرسش را از زبان دکتر مهدی دهقانی که یکی از بهترین دکترهای نورولوژی در تهران می باشد می شنویم. نوروتراپی چیست و چه کاربردی دارد؟ […]