چگونه سطح هوشیاری بیمار را بالا ببریم؟【1 روش ساده】

ضریب هوشی نرمال در کما چقدر است؟【پاسخ پزشک】

در این مقاله، به بررسی یک تحقیق انجام شده در دو بیمارستان کشور می پردازیم که در این تحقیق، محققان کشورمان موفق شدند، با  استفاده از یک روش کاملا ساده، سطح هوشیاری بیمارانی که به کما رفته اند را افزایش داده و مدت زمان کما را نیز کاهش دهند.