هزینه نوروفیدبک در تهران

هزینه نوروفیدبک در تهران

هزینه نوروفیدبک به تعداد جلسات و شرایط مورد نیاز بیمار بستگی دارد و مانند تعرفه ویزیت پزشک، عدد ثابتی نیست. یک مشاوره اولیه حدود 50 دقیقه به تعیین اینکه آیا نوروفیدبک مناسب است یا خیر کمک می‌کند.

در ادامه جدول هزینه نوروفیدبک در تهران آورده شده است اما با این حال، مراکز مختلف می‌توانند هزینه‌های کمتر از مصوب را تعیین کنند. برای آگاهی بیشتر از چگونگی هزینه‌ها، این مقاله از مغز من را دنبال کنید.