افسردگی دو قطبی【اختلال دوقطبی】 چیست؟

افسردگی دو قطبی چیست؟

افسردگی دو قطبی نوعی اختلال روانی است که سبب می شود تغییرات عجیب و غریبی در خلق و خوی افراد ایجاد شود. علائم افسردگی دو قطبی و بررسی روش های درمان آن از موضوعاتی است که می بایست مورد بررسی قرار بگیرد. یک روش خوب برای درمان اختلال افسردگی دو قطبی داشتن الگوی منظم برای […]